Proje Açıklaması

1.1.5 Amaçlar
Üretimde kalite standartının sağlanması amacıyla yapılmış olan projemizde, Firmamızın öncelikle satınalma aşamasındaki zeytinyağ partilerinin kalitelerinin tam olarak belirlenmesi, tasniflenmesi, uygun değil ise reddinin sağlanması hedeflenmiştir. Laboratuarımızdaki ekipman ve makine eksikliğimiz sebebiyle şu an tam olarak kalite kriterlerinin ölçümünü net yapamıyoruz. Dışarıdan bir laboratuara yaptırmak zorunda kalıyoruz. Zaman zaman kontrolü tam gerçekleştiremeden uygun olmayan bir ürünü alabiliyoruz. Buda son ürüne olumsuzluk olarak yansıyabiliyor. Üretim hatlarını daha verimli olarak da kullanmamızı engelliyor. Genel olarak laboratuar ekipman ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla da iş bitmiyor. Kalite yönetim sisteminin oturtulması, kurumsal bir yapıya kavuşmamız bizim aslında en temel ihtiyacımız. Satınalma faaliyetlerinin ve kalite kontrol faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yapılması üretimde kalite standartını oluşturacağına inanıyoruz. Yeterli teknik personel ve gerekli kalite eğitiminin alınması ile bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
1.1.6 Gerekçelendirme
Öncelik 1 çerçevesinde hedeflerimiz, ISO 22000 uygulamalarının firmamıza faaliyete geçirme projesi, üretimde kalite standartlarını sağlamaya yönelik çözümler, markamızın tanıtılması ve markamıza olan güveni arttırmaya yönelik çalışmalar öncelik 1 sürecinde projemizde ele alınmıştır.
Öncelik 2 çerçevesinde hedeflerimiz üretimlerimizde verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar, kalite yönetim sistemi uygulamaları neticesinde, ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması, ulusal Pazar payımızı arttırmaya yönelik faaliyet projelerimiz bu süreçde projemizde ele alınmıştır.
Temel Faaliyetler
a. Kalite kontrol laboratuarına alınacak alet ve makinalara ait piyasa araştırması
b. Alınan ekipmanların faaliyete geçirilmesiyle sisteme entegrasyonu
c. Nitelikli personel temini
d. Kalite yönetim sistemi kurulumu


 

Copyright © 2010 Hisar Zeytincilik. Tüm Hakkı Saklıdır | Başa Dön